mööbliga hoolikalt ümber käies kestab see aastakümneid

Mööbli kasutus-ja hooldusjuhend

Üldist

Mööblit tuleb kasutada sihipäraselt, vastavalt otstarbele. Ärge kasutage mööbli puhul olulist füüsilist jõudu. Uste ja sahtlite külge ei tohi esemeid riputada, ning soovitav on uksi ja sahtleid sulgeda vaikselt. Vaikselt sulguvate süsteemide puhul sulgumise faasis mitte suruda.

Peale paigaldust on tavapärased teatud vajumised. Mööbli juurde kuuluv furnituur (hinged, käepidemed, amortisaatorid, sahtlisiinid) võivad vajada sellest tulenevalt reguleerimist ja/või pingutamist. Tavapäraselt ei kaasne sellega mööblile otsest ohtu püsivusele, vaid on üksnes visuaalne puudus. Vältida tuleks, et uksed, sahtlid ei „pooks” ega muul moel ei kahjustaks mööbli viimistlust. Reguleerimistöid võib teostada iseseisvalt, kuid soovituslik on tööd tellida vastava ala spetsialistilt.

Pindade koormamisel raskete esemetega on oht plaate vigastada (mõlgid, praod vms.). Detailid ei talu lööke ega teravaid esemeid.

Detailide kokkupuutel tuliste esemetega võivad pindadele jääda põletusjäljed.

Mööbli pundumise vältimiseks tuleb pinnale sattunud vedelik viivitamatult eemaldada, kasutades selleks pehmet lappi.

Niiskus ja temperatuur

Materjalidele ei ole hea liigne niiskus, ega ka liigne kuivus. Vastasel korral võivad detailid punduda, tõmmata kõveraks või praguneda. Samuti võivad detaile kahjustada liigne kuumus või liiga külm keskkond. Erilist tähelepanu pöörata kraanikausi ümbrusele, kus tavapäraselt on suurim oht mööbli veekahjustustele. Mööblidetailide jaoks on ideaalne toatemperatuur 20 kuni 23 kraadi ja niiskustase 40 kuni 70 protsenti.

Eriti ohtlikud on järsud niiskuse ja temperatuurimuutused. Mööbli pleekimise vältimiseks kaitske pindu otsese päikesevalguse eest.

Viimistletud pindade hooldus

Mööblit peab regulaarselt puhastama. Parim viis mööblit värskena hoida, on sinna sattunud mustus koheselt eemaldada. Määrdunud pindade puhastamiseks võib kasutada esmalt nõrgas seebivees niisutatud pehmet lappi, seejärel puhta veega loputatud lappi. Kõige lõpuks soovitame pinnad kuivatada pehme lapiga. Mitte uputada või pesta pindasid rohke veega. Puhastamiseks ei tohi mingil juhul kasutada tundmatu toimega abrasiivseid aineid, kuivõrd need võivad jäädavalt kahjustada mööbli pindu.

Viimistluse uuendamine

Õlitatud või vahatatud pindade puhul tuleks uus kiht kanda kulunud pindadel vastavalt vajadusele. Tiheda kasutusega pindade puhul on soovituslik korrata õlitust/vahatust mitte harvem kui iga kolme kuu järel.

Lakitud ja värvitud pindade kulumise korral tuleks kogu pinnaviimistlus lihvimise teel eemaldada, vältides olulist puidukihi eemaldamist, ning pinnad uuesti viimistleda.

Ettevaatust: Õliga või lakiga kokku puutunud kaltsud, puidulaastud ning muud kergesti süttivad poorsed materjalid võivad iseenesest süttida, seepärast peab neid enne hävitamist säilitama veega niisutatult, hoidma plekktaaras või põletama koheselt.

Lisaks info aadressilt puukoi@agrees.ee või tel. 6 542 650

Garantii tingimused

Garantiiaja pikkus

 • Mööbli garantiiaeg on 2 aastat.
 • Garantii algab toote üleandmisest/ paigaldamisest.

Garantii kehtivus

 • Garantii kehtib mööbli sihtotstarbelisel kasutamisel tekkinud defektide korral.
 • Garantii kehtib eeldusel, et mööblit on kasutatud ja säilitatud normaalsetes tingimustes (ruumi temperatuur 15 – 23C, ruumi niiskustase 40 – 70%) ning on järgitud mööbli kasutamist ja hooldamist puudutavaid juhendeid.
 • Garantii aluseks on arve või tellimusleht.

Garantii piiranguid

 • Garantii ei hõlma kahjustusi, mis on põhjustatud hoolimatust toote kasutamisest, kahjustamisest, lõhkumisest või toote mitte sihtotstarbelisest kasutamisest.
 • Garantii alla ei kuulu naturaalsete materjalide mustri- ja toonierinevused.
 • Garantii alla ei kuulu toote loomulik kulumine või pisidefektid, mis ei mõjuta toote sihipärast kasutamist (näiteks pinnakatte kriimustused).
 • Garantii ei laiene UV-kiirgusest ja ajaga toimuvatele toonimuutustele ning materjalide temperatuuri- ja niiskustaseme muudatustega kaasnevatele pragunemistele ja paisumistele.
 • Garantii ei kehti paigalduse või transportimise käigus tekkinud defektidele kui klient on mööblit ise transportinud või paigaldanud.
 • Hoone konstruktsiooni vajumise poolt tekitatud mööblikahjustustele garantii ei laiene.

Garantiipretensiooni lahendamine

Võimalikust defektist tuleb teada anda hiljemalt kolme nädala jooksul alates defekti ilmumisest.

Pretensiooni saab esitada kirjalikult e-mailile puukoi@agrees.ee või telefonil 6542650.

Peale pretensiooni esitamist võetakse Teiega ühendust ja vajadusel külastatakse objekti või palutakse saata foto defektist. Juhul kui pretensioon ei ole põhjendatud või sellele ei laiene garantii, on pretensiooni esitaja kohustatud tasuma kõik menetleja poolt pretensiooni menetlemisel tehtud kulutused.

Pretensioon lahendatakse mõistliku aja jooksul.

Defekt likvideeritakse parandamise teel ning selle võimatuks osutumise korral väljavahetamise teel. Värvierinevused garantiina tarnitud mööbli ja algselt tarnitud mööbli vahel on võimalikud. Need ei too kaasa müüjale muud hüvitamiskohustust.

Kui klient on tellinud ise mujalt teenuse probleemi lahendamiseks, siis katkeb toote garantii.

Võlaõigusseaduse §230 lg5 kohaselt müügigarantii ei välista ega piira ostja õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.